Akkoordverklaring

Game arena prive room huren

 Akkoordverklaring VR-Almere arcade game room Gladiator Sports


Computer games hebben vaak een minimale leeftijdsadvies daarom hanteren wij bij de VR-Almere arcade gamehouse een minimum leeftijd van 12 jaar om virtual reality games te kunnen spelen. Deelnemers onder de 16 jaar hebben een schriftelijke toestemming van een ouder of voogd nodig en deelnemers onder de 14 jaar dienen vergezeld te worden van minimaal één ouder of voogd (één per reservering).

 
 Ondergetekende:
Achternaam: 
Voornaam:    
Straat en huisnummer:  
Postcode en woonplaats:   
Telefoonnummer:  
Geboortedatum:  
Relatie met de betrokkene:  
 
Vind het goed dat: 
Naam betrokkene: 
Straat en huisnummer: 
Postcode en plaatsnaam: 
Geboortedatum: 
 
Hierna aankruisen waar u het mee eens bent:
□ Betrokkene de VR-arcade hal mag betreden.
□ Deelneemt aan virtual reality games met een leeftijdsadvies lager en gelijk aan die van de betrokkene.
□ Deelneemt aan virtual reality games met een leeftijdsadvies hoger dan die van de betrokkene.
 
Aldus ingevuld en ondertekend op:
Datum: 
Plaats: 
Handtekening: 

Website: www.vr-almere.nl          Email: info@gladiator.nl      Telefoon: 036-7505705     G.T. Rietveldstraat 174 Almere

Wat gezelligs doen met de kinderen omgeving ijburg Ga terug naar de VR-Almere hoofd site.